TC 55

Fils de bobinage

 
export to xls file

JWG 3 Convenor & Membres

Convenor
National

Comité
Mr Brian Rodgers
 US
Membre
sort down
sort upsort down
National

Comité
Mr Guoliang PANCN

Titre & Tâche

JWG 3

TC 55/SC61C: Resistance to refrigerants of winding wires